• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Zmiany liberalnych społeczeństw

Oryginalne wyzwania dyplomatyczne
Nowoczesne środki masowego przekazu z pełną swoją bojowością i coraz to mniejszym przywiązaniem do piastowanej misji starają się w głównej mierze zrealizować profesjonalne założenia finansowe na nadciągający rok. Projektowanie ramówki w telewizji tak samo jak łączenie tematyki do czasopism opiera się w głównej mierze na bazie analizy tego, co cieszy się gruntownie największym zainteresowaniem. Wszystko to niestety nie prowadzi do dobrego poziomu informowania opinii publicznej, a ta często bierze swoją wiedzę o rzeczywistości wyłącznie z tego, co uwidocznia telewizja i zapisuje ogólnodostępna prasa. Niestety, dostrzega się to w wielu badaniach socjologicznych, które dowodzą, jak nieduża wspólnota w pełnej społeczności ma rzeczywistą wiedzę na temat najróżniejszych detalów ustroju politycznego. Nawet znajomość programów dyplomatycznych partii, na jakie się głosuje, nie jest tak ogólne, jak wolno by zakładać w przeciętnej demokracji liberalnej. To kłopotliwe, nie wszystkie społeczeństwa w takim samym stopniu czują się zobligowane do asystowania w demokracji.

Categories: Blog

Comments are closed.